Vogelschieten

door EasyMaster

De Schuttersvereniging Eerbeek heeft samen met de Oranjevereniging gemeend de festiviteiten rondom het vogelschieten voor de mannen weer wat nieuw leven in te blazen. Eerder werden de regerende Koningen vanaf het Oranje-Nassauplein onder muzikale begeleiding naar de vogelwei gebracht. Eerst bij de Heideroos, later bij de Korenmolen.
Maar door meerdere omstandigheden zijn deze tradities helaas verdwenen. Wel won in de jaren erna het vrouwenvogelschieten aan populariteit, mede door een compleet muziekprogramma rondom deze activiteit te organiseren. Uit de feedback die we opgehaald hebben na de editie van 2023 bleek dat ook de heren graag weer schieten, met muziek, zoals dat vele jaren geleden ook gebeurde. Hier zijn we mee aan de slag gegaan! Wij zijn dan blij dat we dit jaar ook voor de heren een volledig programma met DJ en zanger kunnen aanbieden vanaf het 1e schot. DJ Nick zal draaien op het buitenterras, met aanvulling van de regionaal bekende zanger Herman van Dooren, welke enige optredens tussendoor zal verzorgen voordat het grote feest in de tent losbarst. Namens de Schuttersvereniging wensen wij eenieder dan
ook een goed en gezellig schuttersfeest dit jaar!

Copyright © 2024 Oranjevereniging Eerbeek